Zázračná esencia

Čo si myslíte o inováciách v podniku? Je to správna voľba? Alebo ich považujete za nepotrebné? Je lepšie ísť po starej overenej ceste, alebo skúsiť niečo nové?
Inovácie sú častokrát označované ako esencie na prežitie a ich potreba pre podniky je jednoznačná. Pomáha podnikom nielen sa zlepšovať, posúvať sa ďalej ale aj získať konkurenčnú výhodu voči iným podnikom a s prehľadom riešiť ich každodenné problémy. Preto sú v dnešnej dobe pre každý podnik dôležitou, ak nie prioritnou aktivitou, ktorú treba neustále sledovať a zdokonaľovať.

myšlenka.jpg

Ak vám termín inovácie nič nehovorí, je potrebné spomenúť, že chápanie tohto pojmu je pomerne široké. Dá sa povedať, že neexistuje jediná platná definícia. Slovo inovácia pochádza z latinčiny a znamená „obnovenie“. Takže inováciu môžeme chápať ako istý druh vylepšenia.
Podľa prieskumu 200 definícií inovácie, spoločným znakom sú predovšetkým:
– aplikácia novej idey: 38 %,
– zmena (zlepšenie): 28 %,
– nová idea: 26 %,
– invencia: 9 %.


Je zrejmé, že inovácie sa pomaly vkrádajú do podnikateľského sektora všetkých krajín. Aby to bolo trošku jednoduchšie, existuje množstvo opatrení a nástrojov, ktoré stav inovácií môžu zlepšiť. Spomenieme len niektoré.

  1. Program pomoci v núdzi

Častokrát sa stáva, že podnik má zdravé jadro avšak nedokáže reagovať na meniace sa situácie na trhu. Práve tento program by mal pomáhať riešiť tieto problémy a to formou mentoringu.

čas.jpg

  1. Inovačné vouchre

Majú podporiť rozvoj inovačných aktivít v podnikoch. Sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

  1. Siete podnikateľských anjelov

Práve podnikateľskí anjeli sú neodmysliteľnou súčasťou každého inovačného systému. Podnikateľskými anjelmi sú označovaní investori, ktorí využívajú vlastný kapitál na financovanie tých podnikov, ktoré majú potenciál.

  1. Konferencie a workshopy

Slúžia na nadväzovanie nových kontaktov, vzájomné prezentácie a hľadanie možností spolupráce.

  1. Inovačný fond

Tento fond pracuje na princípe návratného financovania.

Inovácie teda zohrávajú kľúčovú rolu v ekonomickom vývoji. Netreba sa ich báť, ale vykročiť vpred s odhodlaním ich vyskúšať.