S.r.o. môžete zakladať aj bez imania

Na spoločnosť s ručením obmedzeným je potrebné základné imanie 5 000,-eur a jedného alebo až 50 spoločníkov. U nás patrí táto spoločnosť medzi najčastejšiu formu podnikania, pretože môže svoju činnosť začať hneď ako je podpísaná spoločenská zmluva či zakladateľská listina. Spoločníci s.r.o. ručia za záväzky firmy do výšky vkladu, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri. Pred samotným založením firmy však treba vedieť, čo musíte splniť, aby mohla začať svoju činnosť. Ide o zopár byrokratických povinností, ktoré zahŕňajú dokumenty s nutnosťou nahlásenia skutočností na úrady či do OR alebo do ŽR. Všetky tieto náležitosti sa dajú urobiť aj elektronickou formou. Jednou z požiadaviek je nutnosť nahlásenia sídla spoločnosti, ktoré však môže byť aj zalozenie sro bez zakladneho imania mimo územia Slovenska. Takisto je dnes veľmi populárne virtuálne sídlo, preferujú ju hlavne podnikatelia, ktorí sa nezdržiavajú celý deň v kancelárii.

team-2045765_1920

Pomoc pri vybavovaní všetkých náležitostí môžete žiadať od firmy, ktorá sa tomu venuje a za vás vykoná:

-vypracuje spoločenskú zmluvu

-predmet podnikania a podnikateľský zámer prekonzultuje s vami

-zabezpečí vypracovanie dokumentácie pre založenie s.r.o.

-podáva návrh na zápisy do ŽR a OR

-preberie dokumenty, ktoré vydávajú súdy či úrady

Celú agendu vypracujú za sumu 290,-eur a spoločnosť bude založená do 48 hodín.

S.r.o. má viacero výhod:

-spoločník vkladá do základného imania iba 750,-eur

-za porušenie záväzkov s.r.o. ručí iba do výšky majetku

-základné imanie spoločnosti je pomerne nízke

-organizačná štruktúra a samotné založenie firmy je v podstate jednoduché

-na príjmy a dosiahnuté zisky je pre s.r.o. stanovená rovná 21% daň

zmluva, dohoda

Suma 5 000,-eur je základná čiastka imania s.r.o., no je možné založiť s.r.o. aj bez neho, ide o spoločnosť bez základného imania. Zakladateľ môže vložiť peňažný alebo nepeňažný vklad, ale jeho cena sa musí dať ohodnotiť peniazmi a zároveň musia byť splnené všetky kritériá založenia s.r.o.

Podobné príspevky