Písmeno P ako úspešná pomôcka v podnikaní

V začiatočných fázach podnikania existuje jedna osvedčená metóda. Zamerať sa na písmeno P. Existuje viac verzií tohto nápadu, no všetky sú skoro podobné. Ide o to, zbystriť našu pozornosť iba na pár slov, ktoré však vystihujú úspešnú podstatu začiatočného podnikania.
poznámky podnikatele

Prvú verziu označujeme ako 4 P.

Podrobnejšie to značí, že sa zameráme hlavne na štyri slová začínajúce písmenom P a to sú:

i.         Product– Zo všetkého najskôr si rozmyslíme, aký produkt chceme vyrábať, alebo predávať. S akým tovarom chceme začať podnikať. Premyslíme si, aký by mal mať dizajn, funkcie, značku, balenie, popularitu na trhu a na akú dobu k nemu poskytneme záruku na vrátenie tovaru.

ii.       Price– Za akú sumu sa bude náš produkt predávať? Aby sme zarobili, no aby vysoká cena neodradila potencionálnych kupcov. Budeme prijímať hotovosť, alebo akceptujeme aj platbu kartou? Ak áno, na aký účet nám budú peniaze prichádzať?

iii.      Place- V akom štáte, meste a v akom okuhu chceme začať? Zameráme sa na okolie, alebo aktivitu zameráme na pozornosť celého Slovenska? Alebo chceme ísť ďalej a osloviť aj zahraničných kupcov? Alebo tam rovno zostať? Budeme podnikať doma, v stánku, v obchodnom dome, odkúpime firmu?

iv.     Promotion– Premysliť si stratégiu reklamy. Akým spôsobom zaujmeme najvyšší počet ľudí? Naše rozbiehajúce podnikanie budeme musieť propagovať. Reklamou v novinách, na intetnete, v TV, alebo neskôr, ak trocha zarobíme, sponzorovať určité akcie, ktoré ľudí zaujmú.

písmeno P
Poznáme aj druhú verziu, ktorá zahŕňa tri podstatné slová začínajúce takisto písmenom P:

i.         Physical evidence– Poskytnúť ľuďom fyzický dôkaz, že naše produkty/služby sú naozaj kvalitné a užitočné.

ii.       People– Musíme začať zamestnávať ľudí. Malo by sa im dostať riadneho zácviku a zoznámenia sa so svojou prácou. V niektorých prípadoch to chce najať i promotéra a hovorcu, ktorý bude našu aktivitu propagovať na verejnosti. Bude nám robiť reklamu a dobré meno.

iii.      Process– Aký spôsobom bude naša výroba, predaj, alebo služby prebiehať.

Vysvetlívky: Product – produkt/tovar, Price- cena, Place- miesto, Promotion- reklama, Physical evidence- fyzický dôkaz, People- ľudia, Process- priebeh