Technológia sama vychováva naše deti. Kedy im kúpiť tablet?

Táto vecička ovplyvňuje správanie a vývin detí. Liečba závislosti na technológiách je zložitejšia ako liečba závislosti na hazardných hrách, a to z nasledovného dôvodu. Digitálne médiá totiž v súčasnosti a vysoko pravdepodobne ani v budúcnosti zo života už nevylúčime. Pre našich potomkov je dotyková technológia veľmi jednoduchá.
kluk s tabletem
Rodičia si týmito výdobytkami techniky radi pomáhajú, keď potrebujú mať chvíľu od detí pokoj alebo musia pracovať. Netušia ako dieťa na tablet reaguje. Deti spoznávajú pozorovaním, počúvaním a napodobňovaním okolia. Tablet im ukazuje nereálny svet. Ak sa niečo v hre nepodarí, pustia
si to znovu. A kedy už ohovoríme o závislosti?

Dieťa je závislé od tabletu ak nejaví záujem o nič iné, o žiadne iné činnosti. Pozornosť zvýšte aj v prípade, že stále hovorí o tablete a hrách, ktoré sa na ňom môže hrať. Často je náladové a jeho správanie sa stáva nevyspytateľným. V prípade, že mu tablet zoberiete, začne sa chovať ako keby malo abstinenčné príznaky. Vtedy pomôže tzv. digitálny detox. Tieto elektronické hračky totiž vytvárajú návyk rovnako ako alkohol alebo drogy. Každá jedna závislosť sa rodí v mozgu.
rakety u tabletu
Kedy dať dieťaťu do rúk tablet?
Neustále narastajúca digitalizácia má vysoko nepriaznivé dôsledky na schopnosť čítať a rozpoznávať písmená.Tablet pôsobí ako únik pred neúspechom alebo frustráciou z školského prospechu, nedostatku kamarátov a pod. Rodičia vychovávajú deti na technológiách s pocitom, že je to v poriadku. Deti sa s technikou zžijú a získajú tak náskok pred rovesníkmi alebo sa v škole nebudú cítiť pred kamarátmi „pozadu“. Netreba sa však ponáhľať. Mladí ľudkovia sa rýchlo učia a s technikou to nie je inak. Stačí ak sa s tabletom stretnú až v škole.

Dosah súčasných technológií
Až desať percent detí mladších ako štyri roky zaspáva s tabletom v postieľke. Namiesto rozprávok na dobrú noc, ktoré dieťatku číta rodič dnes tablet preberá úlohu akejsi umelej inteligencie v podobe pestúnky. Deti zabaví, upokojí keď plačú a napokon aj uspí. Rodičia dostali do ruky mocný nástroj, ktorý doslova nahrádza archaický cumel. Následky dlhodobého vplyvu tabletov, smartfónov a iných moderných technológií ešte nie sú známe. Naše deti sú totiž iba pokusná generácia.

Návrat k prirodzenosti
Pokúste sa deti motivovať. Ukážte im hry, ktoré sú skutočné. Hrajte sa s nimi vonku alebo doma v byte či v dome na záhrade, no predovšetkým mimo techniky. Dnešná mládež sa totiž viac a viac vzďaľuje od skutočnosti. Zastal vývoj fyzický aj mentálny, a síce čo sa týka skúseností z prvej ruky a učenia sa novým veciam. Deti sa nevedia socializovať a hrať sa s ostatnými, pokiaľ tablet, mobil atď. nepôsobí ako most na nadviazanie komunikácie.

Biologickou nutnosťou, ktorá je životne dôležitá pre zdravý vývoj každého dieťaťa je reálna, skutočná hra. Nie tá virtuálna. Ak v ranom detstve nie sú stimulované nervové spojenia, ktoré sú zodpovedné za sociálne reakcie, je veľmi obtiažne ich vyvíjať v neskoršom veku. Hrozí nebezpečenstvo, že celá táto generácia môže vyrastať bez duševnej schopnosti vytvoriť zábavu a zažívať skutočné priateľstvá. Empatia by bola už iba cudzie slovo.

Spoločné hry naše deti učia. Vyvíjajú si zručnosti, zisťujú ako tráviť príjemný čas s dospelými ľuďmi alebo inými deťmi. Spoznávajú ich, chcú ich pochopiť a porozumieť tomu ako funguje svet a čo je život. Na záver spomeniem len jedno odporúčanie.  Deťom mladším ako dva roky tablet nikdy nedávajte! A v neskoršom veku by deti pri technických hračkách mali tráviť najviac dve hodiny.