Orientujete sa v symboloch © , ℠ , ® a ™ ?

Ochranná známka ma absolútnu rozlišovaciu schopnosť vášho podnikania od iného. Ide o grafické znázornenie, ktoré bude jednoznačné a nezameniteľné. Môžu to byť slová, číslice, písmená, nejaký tvar, alebo ich vzájomná kombinácia. Príklad hovoriaci za všetko je napríklad firma Nike. K takémuto produktu sa zvyčajne píšu všeobecne známe symboly, ktoré poukazujú na vaše vlastníctvo. Tieto symboly si verejnosť spája s väčšou dôveryhodnosťou a veľakrát aj obľube k firme, výrobku, službe. Ale vieme, čo znamenajú? Poďme si ich rozobrať.

copyright

©

Písmenko C v kruhu si ľudia často zamieňajú za symbol ochrannej známky. Ide ale skôr o informáciu alebo upozornenie, že na textové, hudobné alebo iné dielo sa viaže autorské právo majiteľa. „C“ je v tomto prípade skratkou pre „copyright“.

®

Tu už ide o ochrannú známku, ktorá je registrovaná. „R“ znamená „registered“ . Najčastejšie sa píše do pravého horného rohu loga firmy, názvu produktu. Postup vybavovania je nasledovný: Najprv je potrebné podať žiadosť naÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Úrad preskúma jej originalitu. Po schválení ju uverejní vo vestníku. V tomto momente môže ešte prísť k námietkam alebo pripomienkam zo strán tretích osôb, ktoré by sa mohli cítiť dotknuté. Ak nie, po uplynutí zákonnej lehoty sa zapíše do registra. Majiteľ ju môže začať používať až po tomto zápise. Môže, ale nemusí. Zákon mu neukladá povinnosť uvádzať ju za každých okolností. Ukladá mu iba právo. Nič to ale nemení na skutočnosti, že jeho produkt je chránený. Doba platnosti nie je neobmedzená, platí desať rokov. Po jej uplynutí môže majiteľ požiadať o obnovenie zápisu.


Tu máme neregistrovanú ochrannú známku, väčšinou používanú pre tovary. „Trademark“ – ako „známka pre tovar“. Tým, že neexistuje jej registrácia,  takto označený produkt nie je legislatívnechránený. Na druhej strane nie je ale použitie tohto symbolu zakázané, takže ho môžete pri podnikaní používať, ale neochránite ho pred zneužitím.

symbol

Rovnaký prípad ako pri označení ™. Ide o neregistrovanú ochrannú známkus tým rozdielom, že sa takto označujú väčšinou služby. Napovedá to jej anglický názov „servicemark“ – niečo ako „známka služby“. Takisto nebudete mať vašu službu pod právnou ochranou, ale symbol môžete používať neobmedzene.